Lagere school

Lagere school

Dagplanning

*
08:25 – 10:05 lessen
10:05 – 10:20 speeltijd
10:20 – 12:00 lessen

**
12:00 – 13:00 middagpauze
13:00 – 13:30 talentendreef / middagpauze

13:30 – 14:20 lessen
14:20 – 14:35 speeltijd
14:35 – 15:25 lessen

*alle dagen
**maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Onthaal op maandag

Elke maandagochtend starten we met de leerlingen van de lagere school in het amfitheater. We vieren de jarigen van de week, we overlopen afspraken en acties en we sluiten steeds af met het zingen van ons eigen schoollied!

Zwemlessen

Onze school organiseert zwemlessen voor de 3de kleuterklas tot en met het vijfde leerjaar. De lessen gaan door op donderdag in het zwembad van Puyenbroeck, dit onder leiding van meester Tom en juf Leen. We volgen de leerlijn van “Fred Brevet” (ISB).


Frequentie zwemlessen:

  • 3de kleuterklas: 3 lessen watergewenning per jaar
  • 1ste, 2de en 3de leerjaar: tweewekelijks
  • 4de en 5de leerjaar: 1 keer per maand

Co-teaching

Vanaf de derde graad in het lager onderwijs wordt de heterogeniteit binnen de  klasgroep steeds groter. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele noden van elke leerling, werken wij in het zesde leerjaar volgens het principe van co-teaching.

Reeds in het  vijfde leerjaar worden onze leerlingen voor het vak wiskunde opgesplitst in niveaugroepen. Voor deze lessen wordt er klasdoorbrekend gewerkt.

In het zesde leerjaar wordt deze werking verder uitgebreid. De twee klasgroepen worden op dat moment samengevoegd tot één klasgroep waar voltijds twee leerkrachten voor de klas staan. Voor alle hoofdvakken (Wiskunde, Nederlands en Frans) werken zij in niveaugroepen. Voor de overige vakken (Wereldoriëntatie en Muzische vorming) geeft deze klasorganisatie de mogelijkheid aan de leerkrachten om heel flexibel met de groepsvorming en – dynamiek om te gaan.

Extra-murosactiviteiten

Alle klassen organiseren op geregelde basis eendaagse uitstappen, waarbij steeds aandacht wordt besteed aan verschillende pedagogische doelstellingen.

Vanaf het vierde leerjaar organiseren wij ook enkele meerdaagse extra-murosactiviteiten:

  • De leerlingen van het vierde leerjaar gaan op sporttweedaagse met de tent naar het provinciaal domein Puyenbroeck.
  • Het vijfde leerjaar reist twee dagen naar Archeon (belevingspark geschiedenis).
  • Het zesde leerjaar organiseert een uitwisselingsproject met een Waalse school uit Rhisnes. Gedurende het schooljaar logeert onze school vier dagen in Rhisnes en komen de Waalse leerlingen vier dagen naar De Vlinderdreef. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waarbij de leerlingen gestimuleerd worden om meertalig aan de slag te gaan en waarbij leerlingen vooral hun mondelinge taalvaardigheden extra inoefenen. Beide klasgroepen gaan ook samen op sneeuwklassen.